“La implicació de la familia i l’escola és vital”

Periòdicament, es realitzen tallers i xerrades relacionades en l’àmbit de l’educació i la psicologia per a familiars i/o professionals.

Aquests esdeveniments tenen una funcionalitat eminentment pràctica, de cara a que aquests familiars i professionals puguin contribuïr de forma efectiva al procés acadèmic d’un alumne/a amb dificultats d’aprenentatge.

S’informarà de quelcom a través de la pàgina web i xarxes socials.

Demana informació sense compromís

 

 

*Consulta els preus adaptats per famílies amb dificultats econòmiques.