“No existeix un problema per aprendre, sinó un altre camí per arribar-hi”

Aquest servei pretén prevenir, identificar i/o donar tractament a les diverses dificultats d’aprenentatge que es poden desenvolupar durant el cicle escolar.

Dins d’aquest servei, s’atenen les dificultats que poden generar en l’aprenentatge algunes entitats com:
Dentro de este servicio, se atienden a las dificultades que pueden generar en el aprendizaje algunas entidades como:

Dislèxia
TDAH (Transtorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat
Discalculia
Transtorns en la lectura i escriptura
Altes capacitats intelectuals
Disgrafia
Dificultats de l’aprenentatge curricular

Aquestes entitats psicològiques poden generar diverses dificultats en l’àmbit escolar, problemes socials i/o d’autoestima a les que s’els hi donarà un tractament específic i personalitzat, sempre en coordinació amb l’escola i la família, i així poder caminar cap als objectius comuns.

No hem d’oblidarn-nos que tot alumne/a és succeptible a manifestar dificultats de l’aprenentatge en algun del seu procés escolar, sense necessitat de portar una etiqueta diagnòstica de per vida. És en aquest moment (o de forma preventiva), quan tractarem que el nostre alumne/a disfruti i es beneficii de “l’empenteta” que necessita.

La metodologia de treball es basa en activitats especialment dissenyades en cada cas, que mpromouen la motivació, l’afan de superació i la curiositat per aprendre en cada nen o jove. De la mateixa manera, les diferents sesions fan èmfasi en el reforç de l’autoestima i l’autoconfiança que, com s’ha demostrat en diversos estudis, sol estar adectada en alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Demana informació sense compromís

 

 

*Consulta els preus adaptats per famílies amb dificultats econòmiques.