“Aprendre a aprendre”

Tot alumne/a en el seu procés escolar pot necessitar una ajuda extraodinària, per progressar i desenvolupar al màxim el seu potencial.
En aquest sentit, a través del reforç escolar es dota d’eines a l’alumne/a perquè cada cop sigui més autònom en el seu procés acadèmic i adquireixi les aptituts necessàries per desenvolupar-se en aquest procés i en un futur laboral. Per tant, la metodologia de treball es basa en el concepte “aprendre a aprendre” i està al dia de les innovacions educatives i metodologies que es van imposant en aquest camp.

Algunes dels camps en què s’ofereixen aquestes classes de reforç especialitzat són les següents:

Tècniques d’estudi
Eines de gestió del temps i organització de l’agenda escolar
Preparació d’exàmens
Realització dels deures
Recolzament específic en matemàtiques, llengua catalana i castellana, ciències, anglès, francès, filosofia…

Les classes solen ser de forma individual, tot i que es pot consultar si s’hagués de realitzar en grups reduits d’edats i necessitats similars.

Demana informació sense compromís

 

 

*Consulta els preus adaptats per famílies amb dificultats econòmiques.